Obavijesti na razini sjedišta

Picture of anonfirstname1 anonlastname1
Ne vidite predmet koga pohađate
by anonfirstname1 anonlastname1 - Sunday, 4 November 2018, 12:31 PM
 

Prijavite se regularno, ali na vašoj naslovnoj strani nema predmeta koga pohađate (niste upisani na taj predmet). U ovom slučaju se obratite porukom vašem profesoru tog predmeta i objasnite problem. Ostavite profesoru vaš kontakt (viber isl.) radi lakše komunikacije.

 
Picture of anonfirstname1 anonlastname1
ON-line sedmica
by anonfirstname1 anonlastname1 - Thursday, 1 November 2018, 5:01 PM
 

Obavještavaju se učenici da su dužni od 05.11 do 09.11. da prate sadržaje koje su im postavili predmetni profesori za ovu sedmicu.