Odgojno obrazovni rad sa učenicima

Profesori:

Agić Nermina – profesor ekonomske grupe predmeta
Bajrić Halid – profesor mašinske grupe predmeta
Bajrić Jazid – profesor fizike
Bečarević Merima – profesor prehrambene struke – prehrambene tehnologije, tehnoloških operacija, hemije i poznavanja robe
Bašić Admir – profesor matemetike
Bašić Amila – profesor psihologije
Begić Selman – profesor fizičke kulture
Čović Fikret – nastavnik praktične nastave
Ćatić-Tufo Nusreta – profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Demirović Elma – profesor tekstilne grupe predmeta
Dupovac Edib – profesor mašinske grupe predmeta
Dupovac Majda – profesor bosanskog jezika i književnosti
Dželilović Majda – profesor matematike
Đogić Elma – profesor matematike
Ejubović Elnes – nastavnik praktične nastave
Fejzić Elvedin – profesor mašinske grupe predmeta
Fejzić Kemal – profesor građevinske grupe predmeta
Gušo-Tabaković Nermina – profesor bosanskog jezika i književnosti
Hadžić Muhidin – profesor sporta
Hamzagić Semiha – profesor engleskog jezika
Haskić Lamija – profesor geografije
Hodžić Hanka – profesor mašinske grupe predmeta
Hubijar Nafiza – profesor francuskog jezika
Katana Rasim – profesor historije
Kovačević Ramiza – nastavnik praktične nastave
Kurtanović Ljiljana – profesor hemije
Lihovac Zahid – nastavnik praktične nastave
Lučić Stjepan – profesor građevinske grupe predmeta
Masleša Suad – profesor građevinske grupe predmeta
Matić Stanislava – profesor engleskog jezika
Mehmedić Muhamed – profesor fizike
Mujačić Vernesa – profesor matematike
Murtić-Mujić Nirmela – profesor medicinske grupe predmeta
Mušić Alma – profesor sporta
Nizić Azra – profesor biologije
Opardija Almira – profesor matematike
Pezo Jasmina – profesor hemije
Rahmanović Jasmina – profesor trgovinske i ekonomske grupe predmeta
Roganović Dragana – profesor engleskog jezika
Slipac Halil – profesor mašinske grupe predmeta
Šarenac Ljiljana – profesor filozofije i sociologije
Šarić Alma – profesor informatike
Šeremet Jasmina – profesor bosanskog jezika i književnosti
Teskeredžić Senada – profesor građevinske grupe predmeta
Topalović Mediha – nastavnik praktične nastave frizer-vlasuljar
Turčinović Ifeta – profesor građanskog obrazovanja/demakratija i ljudska prava
Muratović-Dahija Ervina – profesor njemačkog jezika
Zejnilagić Lejla – profesor muzičke kulture
Velić Aida – profesor likovne kulture

 

Stručni saradnici u nastavi:

Paškovan Mirela, prof. – pedagog
Bašić Amila, prof. – psiholog
Cuca Mirjana, prof. – bibliotekar
Misim Gegić, prof. – koordinator praktične nastave