Vijeće učenika

 1. I-1  Piknjać Anes, Mehremić Anisa
 2. I-2  Čolo Sedina, Selimović Ajla
 3. I-3  Čomor Edin,
 4. I-4  Vadić Ivana, Elezović Aldijana
 5. I-5  Madžak Dalila, Librić Alli
 6. I-6  Fatić Anel, Arnautović Tarik
 7. I-7  Selimović Nermin, Čomor Edin
 8. I-8  Kadić Emina, Boja Amina
 9. I-9  Kazić Amila, Pintol Aida
 10. II-1  Kabulović Dženana, Horman Nihad
 11. II-2  Nizić Selma, Omerović Lejla
 12. II-3  HrnjićAvdo, Skopljak Sumeja
 13. II-4  Omić Nejra, Spahić Mehmed
 14. II-5  Nizić Lamija, Mehremić Merima
 15. II-6  Šehović Hamza, Reizbegović Dženita
 16. II-7
 17. II-8  Čolpa Emina, Čović Enes
 18. II-9  Trgo Edina, Prasko Ajdin
 19. III-1  Smajić Ajla, Đinić Ajla
 20. III-2  Omerović Hajrudin, Skopljak Lamija
 21. III-3  Kadrić Bakir, Japalak Belmin
 22. III-4  Lihovac Dino, Kustura Alen
 23. III-5  Bosnić Irhana, Hrgić Emira
 24. III-6  Isić Emra, Selimović Admir
 25. III-7  Sarajčić Adis, Hadžić Adin
 26. III-8  Ovčina Edin, Hujić Amila
 27. III-9  Pezo Enisa, Rizvo Ajdin
 28. III-10  Čaušević Nejra, Šuša Harun
 29. IV-1
 30. IV-2  Karišik Elmedin, Šehić Umihana
 31. IV-3  Šehić Eldar, Bužo Nejra
 32. IV-4
 33. IV-5  Begović Nedim, Boračić Belmina
 34. IV-6  Tabak Anida, Oputa Lejla

 

Mjesec Sadržaj rada Vrijeme realizacije
IX Konstituisanje Vijeća učenika
Prezentiranje okvirnog plana rada za navedenu školsku godinu
Izbor rukovodstva
Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća učenika
Animiranje učenika škole kroz rad predstavnika Vijeća učenika o održavanju čistoće školskih prostorija i dvorišta škole Podsjetnici o važnosti održavanja čistoće
Podsjećanje učenika na pravila ponašanja u školi, kućni red i pravila dežure Izvod iz Kućnog reda
Aktivnosti na prevenciji maloljetničke delinkvencije
Kako spriječiti izostajanje sa nastave- naš doprinos
Uključivanje u aktivnosti koje organizuje MREVUK
Učestvovanje u aktuelnim školskim projektima
X Prijedlog aktivnosti u cilju razvijanja tolerantnog i prijateljskog okruženja u odjeljenjskim zajednicama
Uključivanje u akcije i projekte na nivou škole
Prevencija narkomanije, alkoholizma i pušenja Izrada panoa
Saobraćajna kultura Izrada panoa ili radionice
Kako unaprijediti nastavni proces – naš doprinos
XI Rad na masovnijem učešću učenika u vannastavnim aktivnostima
Uključivanje učenika u sportsko-rekreativne klubove i KUD-ove
Kako spriječiti izostajanje sa nastave – naš doprinos
„Trgovina ljudima“ i „Prostitucija“ Izrada panoa ili predavanje za članove Vijeća učenika
Uključivanje u rad u okviru školskih projekata i akcija
Obilježavanje 20. 11. – Međunarodnog dana prava djeteta i 25. 11 .- Dana državnosti BiH Izrada panoa
Animiranje učenika za učešće u ekološkim projektima Izrada panoa
Tema za raspravu: „Odijevanje u javnim ustanovama“ Izrada panoa
XII Saradnja Vijeća učenika sa srodnim organizacijama u drugim školama
Uspostavljanje saradnje sa srodnim organizacijama izvan naše države Internet istraživanje
Uključivanje u rad u okviru školskih projekata i akcija
Škola bez nasilja – prevencija nasilja među maloljetnicima Izrada panoa
Tema za raspravu: „Slobodno vrijeme“
Animiranje učenika za postizanje što boljeg školskog uspjeha na polugodištu Podsjetnik za lakše učenje- izrada panoa
I Kako motivirati učenike? Prezentacija za nastavničko vijeće
Motivacijske tehnike u učenju                                                                 Edukativna radionica za Nastavničko vijeće
II Analiza uspjeha i vladanja u I polugodištu
Pomoć učenicima koji dolaze iz drugih područja, kao i učenicima sa posebnim potrebama
Kako spriječiti izostajanje sa nastave?
Učešće u aktuelnim projektima i akcijama na nivou škole
Prijedlog i organizacija izleta i ekskurzija
Obilježavanje 12. 2. – Svjetskog dana djece oboljele od raka i 1. 3.- Dana nezavisnosti BiH Izrada panoa
Korupcija u društvu, pomovi i implikacije Debata
III
Otvoreni razgovor: „Mobitel- prijatelj ili neprijatelj učenika?“
Animiranje učenika za vršnjačku pomoć u učenju Izrada panoa o važnosti vršnjačke podrške
Pripreme za obilježavanje Dana škole
IV Razmatranje organizacije posjete pozorištu, kino projekcijama
Unapređenje saradnje sa direktorom, pomoćnikom direktora i pedagogom
Kako spriječiti izostajanje sa nastave – naš doprinos
Učešće u aktuelnim projektima i akcijama na nivou škole
Obilježavanje 22. 4. – Dana planete Zemlje Izrada panoa
V Učešće u organizaciji takmičenja u znanju, stvaralaštvu i sportu
Organizovanje posjeta kulturnim manifestacijama
Učešće u aktuelnim projektima i akcijama na nivou škole
Redovno učenje je put do uspjeha, otvoreni razgovor
VI Učešće u akcijama koje uključuju školske sekcije i klubove, a iniciraju ih predstavnici društvene sredine
Organizovanje posjeta kulturno-historijskim znamenitostima
Organizovanje razmjene udžbenika
VII Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju
Analiza rada Vijeća učenika