Tehničko higijenski poslovi

 1. Fazlić Ahmed – domar
 2. Gegić Enes – domar
 3. Hadžić Mirsad – dnevni čuvar
 4. Dupovac Samir – dnevni čuvar
 5. Fazlić Mejrima – higijeničar
 6. Mirvić Razija – higijeničar
 7. Lihovac Mihreta – higijeničar
 8. Lihovac Nermina – higijeničar
 9. Šehović Fadila – higijeničar
 10. Pamuk Muamera – higijeničar
 11. Šarić Jasmina – higijeničar