Škole

Srednjoškolski centar Hadžići ispunjava uslove za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika sa odgovarajućim nastavnim planovima i to:

Gimnazija
izborna područja:

– opća gimnazija
– prirodno područje
– jezičko područje
– društveno područje
– matematičko – informatičko područje

 

 

Mašinska tehnička škola 
zanimanje IV stepen:

– mašinski tehničar
– mašinski tehničar konstruktor na računaru,
– mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama.

Mašinska stručna škola
zanimanje:
III stepen

– metalostrugar
– metaloglodač,
– metalobrusač,
– alatničar,
– bravar,
– mašinbravar,
– plinski i vodoinstaler,
– instalater centralnog grijanja,
– automehaničar,
– autolimar,
– limar.

V stepen

– metalostrugar – majstor,
– metaloglodač – majstor,
– metalobrusač – majstor,
– alatničar – majstor,
– bravar – majstor,
– mašinbravar – majstor,
– plinski i vodoinstaler – majstor,
– limar – majstor,
– instalater centralnog grijanja – majstor.

Građevinska tehnička škola
zanimanje IV stepen:

– građevinski tehničar,
– arhitektonski tehničar.

Građevinska stručna škola
zanimanje:
III stepen

– zidar – fasader – izolater,
– tesar – parketar,
– moler farbar,
– keramičar – teracer – podopolagač,
– armirač – betonirac,
– kamenorezac,
– monter suhe gradnje.

V stepen

– zidar – fasader – izolater – majstor,
– tesar – parketar – majstor,
– moler farbar – majstor,
– keramičar – teracer – podopolagač – majstor,
– armirač – betonirac – majstor,
– kamenorezac – majstor.

Tekstilna stručna škola
zanimanje:
III stepen

– krojač.

Drvna stručna škola
zanimanje
III stepen

– stolar,
– tapetar.

Trgovačka stručna škola
zanimanje
III stepen

– prodavač.

Ostale djelatnosti
Uslužna stručna škola
zanimanje:
III stepen

– frizer – vlasuljar.

Poljoprivredno-prehrambena tehnička škola
zanimanje IV stepen:

– prehrambeni tehničar.

Ugostiteljsko – turistička škola
zanimanje IV stepen:

– ugostiteljski tehničar,
– turistički tehničar.

Ugostiteljsko – turistička stručna škola
zanimanje:
III stepen

– kuhar