Prava i dužnosti učenika

Učenici su aktivni učesnici u obrazovno-odgojnom radu u Školi i zajedno sa nastavnicima i stručnim saradnicima su odgovorni za rezultate toga rada.

Prava i dužnosti učenika su da:

 • svjesno uče i rade na svome obrazovanju i odgoju,
 • doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u obrazovno-odgojnom radu Škole i čuvaju njen ugled,
 • redovno pohađaju nastavu,
 • savjesno izvršavaju povjerene im poslove,
 • koriste objekte i inventar prema njihovoj namjeni,
 • učestvuju u radu odgovarajućih organa Škole,
 • poštuju pravila kućnog reda Škole,
 • njeguju i razvijaju humane odnose među učenicima,
 • učestvuju u raspodjeli sredstava stečenih radom učenika,
 • poštuju ličnost nastavnika i ostalih radnika Škole,
 • da budu nagrađivani i pohvaljivani,
 • čuvaju imovinu Škole i brinu se o čistoći i estetskom izgledu prostorija,
 • ne uzimaju tuđe stvari,
 • održavaju ličnu higijenu