Kontakti

Javna ustanova Srednjoškolski centar Hadzići
Adresa: 6.mart br.19
71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina

Pomoćnik direktora: 033/580 710
Pomoćnik direktora za nastavni proces: 033/580 713
Sekretar: 033/580 716
Pedagog: 033/580 711
Računovodstvo: 033/580 712
Koordinator praktične nastave: 033/580 717
Fax: 033/420 337

email: sscha@sscha.edu.ba, mssha@bih.net.ba
www: sscha.edu.ba/

Lokacija: