Javne nabavke

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA SANITARNO HIGIJENSKOG MATERIJALA 1

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA SANITARNO HIGIJENSKOG MATERIJALA 2

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE 1

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE 2

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA PRAKTIČNA NASTAVA 1

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA PRAKTIČNA NASTAVA 2

Dopune Plana nabavki 1

Dopune Plana nabavki 2

ODLUKA o izuzeću 1

ODLUKA o izuzeću 2

odluka-o-pokretanju

odluka-o-prihvatanju

ugovor-str1

ugovor-str2

ugovor-str3

ugovor-str4

2 0 1 7 . g o d i n a

odluka-o-pokretanju-malterisanje

odluka-o-prihvatanju-malterisanje

ugovor-str1

ugovor-str2

odluka-o-prihvatanju

plan-nabavki

plan-nabavki-str2

ugovor-str1

ugovor-str2

ugovor-str3

ugovor-str4

ugovor-str5

ugovor-str6

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI SALIX d.o.o. Hadžići 1

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI SALIX d.o.o. Hadžići 2

SALIX d.o.o.Hadžići nabavka vrata

INTERRLIGNUM d.o.o. Teslić usluge projektovanja, predmjera i transporta podnih obloga.

ODLUKA o čietvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2017. godinu 1

ODLUKA o čietvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2017. godinu 2

DIREKTNI SPORAZUM O nabavci računarske opreme “Imtec d.o.o” 1

DIREKTNI SPORAZUM O nabavci računarske opreme “Imtec d.o.o” 2

DIREKTNI SPORAZUM O nabavci opreme za opremanje kabineta-projektori “Imtec d.o.o” 1

DIREKTNI SPORAZUM O nabavci opreme za opremanje kabineta-projektori “Imtec d.o.o” 2

UGOVOR o nabavci materijala “OD ELGRA”

UGOVOR o izvršenju usluge “OD ELGRA”

UGOVOR o izvršenju usluge “OD ELGRA” 1

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o prihvatanju ponude TR “CASPER”

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA TR”CASPER 2″ prvi dio

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA TR”CASPER 2″ drugi dio

ODLUKA o direktnom sporazumu za nabavku administrativnog materijala

ODLUKA o pokretanju postupka nabavke administartivnog materijala

Odluka o prihvatanju

ODLUKA o pokretanju postupka nabavke opreme

UGOVOR o isporuci robe TR “DEEA” prvi dio

UGOVOR o isporuci robe TR “DEEA” drugi dio

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA TR ,,CASPER” prvi dio

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA TR ,,CASPER” drugi dio

DOPUNA PLANA 1

DOPUNA PLANA 2

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA “CASPER” učila i pomagala

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA “SEOS” materijal

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBA “CASPER” kancelarijski materijal

Odluka o dopunama Plana nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Prilog-Odluci