IV razred

ODJELJENJE:  IV-1

RAZREDNIK:  MATIĆ STANISLAVA

 

ŠKOLA:  GIMNAZIJA

IZBORNO PODRUČJE: JEZIČKO, PRIRODNO

 

 

JEZIČKO IZBORNO PODRUČJE

 1. BANDIĆ AMNA
 2. BEGIĆ MELISA
 3. JAPALAK SELMA
 4. KADRIĆ AMILA
 5. KAPO HALIMA
 6. KULELIJA EMA
 7. LUČKIN AHMED
 8. MEHMEDOVIĆ ŠEJLA
 9. MUJIĆ AJSELA
 10. RIZVIĆ MIRZANA
 11. TRNKA ILDA
 12. SMAJIĆ AJLA
 13. MUJIĆ VILDANA
 14. PROHA DALILA

 

PRIRODNO IZBORNO PODRUČJE

 1. DŽAMBAS ELDINA
 2. DŽINIĆ AJLA
 3. ĐELILOVIĆ LEJLA
 4. FEJZIĆ DŽANA
 5. IZAIRI AIŠA
 6. KAZAZOVIĆ EMINA
 7. KAZAZOVIĆ SEDIN

 

ODJELJENJE:  IV-2

RAZREDNIK:  HASKIĆ  LAMIJA

 

ŠKOLA:  GIMNAZIJA

IZBORNO PODRUČJE: MATEMATIČKO-INFORMATIČKO, DRUŠTVENO

 

MATIČKO-INFORMATIČKO IZBORNO PODRUČJE

1.BAJRAMOVIĆ MIRZA

2.BARLOV SIBELA

3.DŽAMBAS NEJRA

4.ISIĆ MUSTAFA

5.MEĐEDOVIĆ ISMIHANA

6.NUHANOVIĆ DŽANA

7.OMEROVIĆ HAJRUDIN

8.SKOPLJAK LAMIJA

9.ŠEHIĆ SELMA

10.ŠPIODIĆ KASIM

11.VRETO SELMA

 

 

DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE

 1. BANDIĆ DŽEJNA
 2. BANDIĆ SUMEJA
 3. FAZLIĆ NAIDA
 4. ISIUFI BENJAMIN
 5. KAZIĆ ANESA
 6. MEHDI ARMIN
 7. MUJAN AMIR
 8. PROHA MUSTAFA
 9. ŠARIĆ ELMA
 10. ŠEHIĆ ELDAR
 11. ŠEHIĆ LAMIJA
 12. ŠEHIĆ NEJLA
 13. ŠOTO ALI
 14. TUFO MIRHA

 

ODJELJENJE:  IV-3

RAZREDNIK:  DUPOVAC EDIB

 

ŠKOLA:  MAŠINSKA TEHNIČKA

ZANIMANJE:  MAŠINSKI TEHNIČAR  KONSTRUKTOR NA RAČUNARU

 1. AGOVIĆ MIRNES
 2. ĆATIĆ SAKIB
 3. DEDIĆ AMAR
 4. DUPOVAC AMER
 5. DUPOVAC VEDAD
 6. HALVADŽIJA BERIN
 7. HUJIĆ MIRNES
 8. HUJIĆ MUAMER
 9. JAPALAK BELMIN
 10. KABULOVIĆ IBRAHIM
 11. KADIĆ BAKIR
 12. KEŠKO ALMIN
 13. KRČALO ARMIN
 14. MALJIĆ ADNA
 15. PUŠKAR ELVIR
 16. RIZVO EMINA
 17. SMAJLOVIĆ BILAL
 18. ŠAHIĆ NEJRA
 19. ŠLJIVAR ARMIN
 20. TABAK BAKIR
 21. TIRO EMA
 22. VATREŠ TARIK

 

ODJELJENJE:  IV-4

RAZREDNIK:  MASLEŠA SUAD

 

ŠKOLA:  GRAĐEVINSKA TEHNIČKA

ZANIMANJE: ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

 

 1. AHMESPAHIĆ SELMA
 2. BIZOVIĆ LUNA
 3. BOSTANDŽIĆ EDVIN
 4. EJUBOVIĆ AIŠA
 5. GOSTO AMAR
 6. JOLDIĆ ENIS
 7. KAZAZOVIĆ EMIR
 8. KOKOR ALIJA
 9. KRČALO SALIH
 10. KUSTURA ALEN
 11. MEHREMIĆ MUHAREM
 12. MERDŽANOVIĆ KENANA
 13. MURATOVIĆ IRMA
 14. NUHANOVIĆ ADNA
 15. PIKNJAČ ELMA
 16. ROGOJ BERINA
 17. SOFTIĆ AMAR
 18. TAHIROVIĆ ALDIJANA
 19. TAHMIŠČIĆ KENAN

 

ODJELJENJE:  IV-5

RAZREDNIK:  KURTANOVIĆ LJILJANA

 

ŠKOLA: POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENA TEHNIČKA

ZANIMANJE:  PREHRAMBENI TEHNIČAR

 

 1. AHČIĆ ENISA
 2. BAŠIĆ SELMA
 3. BOJA ADNA
 4. BOJA LARISA
 5. BOSNIĆ IRHANA
 6. ČOVIĆ AMINA
 7. DUPOVAC SAMIRA
 8. FALAN AMAR
 9. HAJDAREVIĆ EMINA
 10. HASANOVIĆ MEVLUDIN
 11. HORMAN ADNA
 12. HRGIĆ EMIRA
 13. ISAKOVIĆ BELMIN
 14. KAJANOVIĆ ERMA
 15. KAJANOVIĆ SILMA
 16. KOŠPO MAIDA
 17. KUKULJAC ELMA
 18. MEMIŠEVIĆ AMAR
 19. MEŠEVIĆ SAMINA
 20. MUČAJ ALBINA
 21. MUJAN AMAR
 22. ORUČEVIĆ EMINA
 23. PODRUG SANIN
 24. RIZVAN AJLA
 25. RIZVO EMINA
 26. ŠAHIĆ SANITA
 27. TALOVIĆ ALMINA
 28. TIRO ALMA
 29. TUBOK NEDRETA
 30. ZAHIROVIĆ ELMIR

 

ODJELJENJE:  IV-6

RAZREDNIK:  DUPOVAC MAJDA

 

ŠKOLA:  UGOSTITELJSKO -TURISTIČKA TEHNIČKA

ZANIMANJE:  TURISTIČKI TEHNIČAR

 

 

 1. BEGOVIĆ ENA
 2. FAZLIBAŠIĆ KENADA
 3. HODŽIĆ DENIS
 4. HUSIĆ ALMEDINA
 5. HUJIĆ AMAR
 6. ISIĆ EMRA
 7. JAKOPEC DEA
 8. KALKAN MUHAMED
 9. KOVAČEVIĆ AMAR
 10. LIHOVAC EDIS
 11. NERADIN ALDIN
 12. ODOBAŠIĆ AJLA
 13. ODOBAŠIĆ MIRZA
 14. REIZ AMER
 15. SELIMOVIĆ ADMIR
 16. SPAHO ELMA
 17. SUBAŠIĆ EMRAH
 18. SULJAGIĆ NEDIM
 19. ŠEHIĆ MUSTAFA