eNastava

sscha.moodle

Fizika

Matematika

Biologija

Geografija

Vjeronauka

Sport

Informatika

Muzička kultura

Demokratija

Njemački jezik

Engleski jezik

Latinski jezik

Francuski jezik

Bosanski jezik

Hemija

Historija-Povijest

Sociologija

Psihologija

Kultura religija

Konstruisanje putem računara

Mašinski elementi

Praktična nastava

Tehnička mehanika

Tehničko crtanje

Tehnologija obrade

Geodezija

Građevinske konstrukcije

Primjena računara u građevinarstvu

Nacrtna geometrija

Slobodno crtanje

Statika