Termini informativnih razgovora

RBOdjeljenjeVoditelj odjeljenjaTermin informativnih razgovora
1.I-1Dželilović Majdasrijeda u 16:40 h
2.I-2Šehič Jasnačetvrtak u 19:10 h
3.I-3Fejzić Kemalčetvrtak u 17:30 h
4.I-4Bečarević Merimasrijeda u 19:10 h, petak u 17:30 h
5.I-5Dahija-Muratović Ervinačetvrtak od 17:30 do 18:15 h
6.I-6Serdarević Nermanautorak u 14:00 h
7.I-7Kazazović Enesčetvrtak od 13:10 do 13:55 h
8.I-8Šarić Almaponedjeljak u 14:00 h i u 16:40 h
9.I-9Agić Nerminasrijeda od 18:20 do 19:05 h
10.II-1Zukić Melisautorak od 18:15 do 19:05
11.II-2Slipac Halilutorak u 18:15 h
12.II-3Teskeredžić Senadapon. 15:30-16:00 h, čet. 11:30-12:15 h
13.II-4Hamzagić Semihačetvrtak u 18:15 h
14.II-5Rahmanović Jasminapetak u 15:35 h
15.II-6Gušo-Tabaković Nerminautorak od 15:00 do 16:00 h
16.II-7Gluhačević Editautorak u 13:10 h, srijeda u 19:10 h
17.II-8Čatić Nusretačetvrtak od 11:30 do 12:15 h
18.II-9Mušić Almačetvrtak u 19:00 h
19.III-1Šeremet Jasminačetvrtak 12:20 do 13:05 h
20.III-2Bajrić Jazidčetvrtak u 19:00 h
21.III-3Bajrić Halidponedjeljak u 19:05 h
22.III-4Lučić Stjepančetvrtak u 17:30 h
23.III-5Nizić Azračetvrtak u 17:30 h
24.III-6Mujić Majidčetvrtak u 19:05 h
25.III-7Turčinović Ifetautorak 11:30-12:15,  petak 09:30-10:30
26.III-8Demirović Elmasrijeda u 15:50 h
27.III-9Hadžić Muhidinponedjeljak u 11:30 h i četvrtak u 13:00 h
28.III-10
29.IV-1Matić Stanislavautorak u 19:10 h
30.IV-2Haskić Lamijasrijeda u 18:20 h
31.IV-3Dupovac Edibčetvrtak u 15:50 h
32.IV-4Masleša Suadponedjeljak u 19:05 h
33.IV-5Kurtanović Ljiljanautorak od 17:30 do 18:15 h
34.Iv-6Dupovac Majdautorak 18:15 h