Sekcije

I ove školske godine omogućene su učenicima vannastavne aktivnosti kroz sportske,kulturno- umjetničke  i naučne sekcije, te pripremu učenika za Kantonalna takmičenja i druge manifestacije:

R.br.NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI Voditelj aktivnosti
AKULTURNO-UMJETNIČKE
1.Recitatorska sekcijaDupovac Majda
2.Klub mladih pisacaGušo – Tabaković Nermina
3.Filmsko – scenaristička sekcija „Movie club“Ćatić – Tufo Nusreta
 4.Dramska sekcijaŠeremet Jasmina
 5.

Muzička sekcija

Zejnilagić Lejla
BNASTAVNE OBLASTI ( OPĆEOBRAZOVNA, STRUČNOTEORETSKA I PRAKTIČNA NASTAVA)
1.Info schoolHamzagić Semiha
2.Biološka sekcijaNizić Azra
3.Pedagoško – psihološka sekcijaBašić Amila
4.Klub ljubitelja njemačkog jezikaMuratović – Dahija Ervina
5.Klub Kur anaHajdarević Zihreta
6.Lingvistička sekcijaAgić Sabina
7.Klub ljubitelja francuskog jezikaHubijar Nafiza
8.English grammar and compositionRoganović Dragana
9.Historijska sekcijaKatana Rasim
10.Klub mladih historičaraKazazović Enes
11.Klub ljubitelja filozofijeŠarenac Ljiljana
12.CIVITASTurčinović Ifeta
13.Klub mladih hemičaraKadrić Samira
14.Klub ljubitelja engleskog jezikaKeško Nasiha
15.Klub ljubitelja njemačkog jezikaRizvo Dina
16.Ugostiteljsko – turistička sekcijaMujić Maid
17.Konstruktorska sekcijaSerdarević Nermana
18.Konstrukcije i oblikovanje mostovaDrkić Amra
CSPORTSKE
1.Atletska sekcijaBegić Selman
2.Odbojkaška sekcija (M)Mušić Alma
3.Odbojkaška sekcija (Ž)Hadžić Muhidin
4.Košarkaška sekcijaTelarević Lejla
DOSTALO
1.Klub humanitaracaKalem Melina
2.Klub mladih kreativacaHaskić Lamija
3.DekupažZukić Melisa
4.E- learningBajrić Jazid
5.Planinarska sekcijaMehmedić Muhamed